Rekultywacja terenów

 

Rekultywacja terenów poprzemysłowych, pogórniczych, kopalń odkrywkowych, hałd, składowisk śmieci, poligonów wojskowych, lotnisk itp.

 

Tereny zdegradowane, wcześniej wykorzystywane gospodarczo, stanowią duże wyzwanie dla właścicieli gruntów. Ich rekultywacja jest procesem długotrwałym i kosztownym. Często brakuje opłacalnych sposobów zagospodarowania takich terenów. Optymalną alternatywą jest ich wykorzystanie pod budowę odnawialnych źródeł energii.

Tereny zdegradowane często cechują się kontaminacją gleby, poprzez zmiany chemiczne wynikające z poprzedniego sposobu użytkowania. Typowe są również zmiany fizyczne, zanieczyszczenie gruzami, amunicją i zmiany w gospodarce wodnej. Obszary po byłych zakładach przemysłowych często są w dużym stopniu utwardzone. To właśnie dla  takich terenów MQ ENERGY projektuje i realizuje specjalne elektrownie fotowoltaiczne dostosowane do właściwości gruntu.

MQ ENERGY zajmuje się przekształcaniem terenów zdegradowanych w długofalową inwestycję. Jest to rozwiązanie nie tylko racjonalne czy ekologiczne ale przede wszystkim daje satysfakcjonujące możliwości zysku.

Nasza firma zajmuje się realizacją elektrowni fotowoltaicznych na obszarach zdegradowanych. Dla każdego terenu opracowujemy indywidualny plan rekultywacji i realizacji projektu. Uzyskujemy wszelkie niezbędne zezwolenia do wybudowania i uruchomienia elektrowni. Dzierżawimy i kupujemy grunty pod elektrownie PV. Każdy grunt jest sprawdzany i wyceniany indywidualnie w zależności od specyfikacji nieruchomości. Istnieje również możliwość partycypacji właściciela gruntów w realizacji przedsięwzięcia.

Odstęp

Zapraszamy do kontaktu.
tel.: +48 32 216 42 08
e-mail: info@m-q.eu