Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Polityka Prywatności MQ ENERGY sp. z o.o.

Firma MQ ENERGY sp. z o. o. z siedzibą pod adresem 43-100 Tychy, ul. Browarowa 21, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000277100, jako administrator danych (dalej "MQE") pragnie zachować przejrzystość w odniesieniu do danych osobowych oraz poufności informacji swoich klientów. W związku z tym publikujemy niniejsze Zasady ochrony prywatności wyłącznie w celu przekazania klientowi (dalej "Użytkownik” lub „Klient") informacji na następujące tematy:

•przetwarzanie danych osobowych,

•poufność danych,

•prawa osób, których dane dotyczą.

 

Ta polityka prywatności ma zastosowanie do portalu https://m-q.eu („Portal”) oraz usług i funkcji zapewnianych przez firmę MQE poprzez stronę https://m-q.eu (łącznie określane jako „Usługi”).
W przypadku odniesienia do Polityki prywatności dotyczącej wybranej Usługi oraz wystąpienia między nimi rozbieżności jej postanowienia uznaje się za obowiązujące.

Firma MQE może od czasu do czasu zmieniać niniejszą Politykę Prywatności według własnego uznania. Nowe brzmienie Polityki Prywatności obowiązuje od momentu opublikowania jej na stronie https://m-q.eu, jednakże obowiązująca w stosunku do użytkownika portali jest Polityka Prywatności z chwili skorzystania przez użytkownika z zasobów portali. Dodatkowo zarejestrowanym Klientom wyślemy powiadomienie e-mail z linkiem do zaktualizowanej Polityki Prywatności lub poinformujemy o zmienionej wersji za pośrednictwem powiadomień w aplikacji lub za pomocą innych środków elektronicznych. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody lub nie może przestrzegać zaktualizowanej Polityki Prywatności, powinien przestać korzystać z Konta i Usług i odinstalować je. Jeśli użytkownik nadal będzie korzystać z portalu https://m-q.eu i Usług po wejściu w życie nowej zmienionej Polityki Prywatności, uznaje się, że użytkownik akceptuje tę zmienioną Politykę.

Nasze Usługi są przeznaczone wyłącznie dla osób dorosłych. Użytkownicy poniżej osiemnastego (18) roku życia mogą utworzyć i korzystać z Konta lub powiązanych Usług wyłącznie pod nadzorem rodzica lub opiekuna prawnego.

Korporacyjną zasadą postępowania MQE Sp. z o.o. jest przestrzeganie mających zastosowanie przepisów prawa dotyczących prywatności i ochrony danych osobowych. Czynimy to szanując prawa każdej osoby do ochrony swojej prywatności.

Deklarujemy, iż dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo przekazanych danych, jak i zobowiązujemy się wykonywać działania zapobiegające ingerencjom osób trzecich w dane osobowe oraz w prywatność osób, których dane dotyczą. Przekazane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do celów określonych w dalszej części Polityki Prywatności.


Korzystanie z portalu https://m-q.eu oraz innych obsługiwanych przez lub w imieniu MQ ENERGY Sp. z o.o. nie stanowi zatem zagrożenia oraz nie narusza będącego dla nas naczelną wartością prawa każdej osoby do ochrony swojej prywatności.

PLIKI COOKIES

 1. Portale wykorzystują pliki cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika portali.

 3. Przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika portali. Użytkownicy portali mogą jednakże dobrowolnie, w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą bowiem zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika portali. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 4. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie plików cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika portali, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika portali i uzyskiwać dostęp do tych informacji, dbając przy tym, aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo przekazanych danych. Zapewniamy również, że powyższe będziemy czynić z poszanowaniem prawa każdej osoby do ochrony swojej prywatności. Pragniemy jednak wskazać, że wyłączenie stosowania plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach portali.

 5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  1. Dostosowania zawartości stron internetowych portali do preferencji użytkownika portali oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, aby portale spełniały w jak największym stopniu oczekiwania użytkownika portali;

  2. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy portali korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości dla dobra użytkownika portali;

  3. Przechowywania danych sesyjnych.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych

Firma MQE przetwarza dane wyłącznie w oparciu o kilka podstaw prawnych przewidzianych przepisami prawa dotyczącymi ochrony prywatności danych osobowych. Nasze działania odbywają się głównie w oparciu o następujące podstawy prawne:

 1. Dane osobowe użytkowników portali (osób kontaktowych przedsiębiorców) zawarte w formularzach rejestracyjnych przetwarzane są z zachowaniem wymogów 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej "RODO".

 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest: MQ ENERGY Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach (43-100 Tychy) przy ul. Browarowej 21, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000277100, dla której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN,
  NIP: 2050000836, Regon: 240529861, zwana dalej "MQE".

 3. W sprawach ochrony danych osobowych Użytkownika, w szczególności realizacji uprawnień związanych z żądaniem dostępu do danych, cofnięciem zgody na przetwarzanie, czy wniesieniem sprzeciwu , podajemy dane kontaktowe: mail: info@m-q.eu, numer telefonu +48 32 216 42 08 lub pisemnie na adres siedziby MQE.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

 

 1. Podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest dobrowolne.

 2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) oraz prawnie uzasadniony interes BPC (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). W procesie związanym z podpisaniem umowy dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania oferty, zawarcia lub wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą:

  1. W celach marketingowych, w tym w celu oferowania przez MQE usług;

  2. W celu przygotowania oferty, zawarcia lub wykonania umowy.

 4. Użytkownik posiada uprawnienie do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Użytkownik ma prawo także do przenoszenia swoich danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 5. Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

 6. Cofnięcie zgody Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych może zostać dokonane w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Udostępnianie danych osobowych

 

 1. Dane osobowe Użytkownika będą udostępnianie podmiotom współpracującym z MQE przy świadczeniu usług przez MQE (partnerom handlowym, partnerom technologicznym, sponsorom etc.) - w celach marketingowych, w tym w celu oferowania przez te podmioty usług. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą również podmioty świadczące na rzecz MQE usługi prawne, księgowe, podatkowe usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych) oraz inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu MQE na podstawie zawartej z MQE umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 2. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub wyrażenia przez Użytkownika żądania usunięcia swoich danych osobowych a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika. W przypadku procesu związanego z zawartą umową najmu dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, nie dłużej niż przez okres 6 lat.

 

Jakie dane zbiera MQE?

 

Firma MQE zbiera i wykorzystuje informacje, które jej przekazuje Użytkownik. Kiedy Użytkownik pragnie nabyc Produkty lub korzysta z usług MQE, jest proszony o podanie (przynajmniej) swojego imienia, nazwisk, numeru telefonu lub adresu e-mail.

W zależności od dokonanej usługi możemy Cię również poprosić o podanie adresu zamieszkania, informacji dotyczących oferowanej pod dzierżawę nieruchomości. W przypadku podawania danych osób trzecich, tak jak współwłaściciele nieruchomości, która ma być przedmiotem dzierżawy, to Użytkownik jest odpowiedzialny za powiadomienie odpowiednich osób o tym, że ich dane zostały nam przez Użytkownika udostępnione. Użytkownik winien zapewnić, ze te osoby rozumieją i zgadzają się na przetwarzanie ich danych przez MQE zgodnie z Polityką Prywatności.

Jeśli Użytkownik będzie kontaktować się z nami przez dział obsługi klienta lub w inny sposób (np. korzystając z mediów społecznościowych, portali internetowych) również będziemy zbierać informacje z tym związane. Ma to zastosowanie bez względu na to, czy Użytkownik przekazuje nam swoją informację zwrotną, czy kontaktuje się w celu uzyskania pomocy związanej z naszymi usługami.

Użytkownik może również zostać poproszony o dodanie opinii związanej z korzystaniem z naszych usług. Kiedy dodajesz opinię na platformie MQE, zbieramy wszystkie informacje, które w niej zawarł Użytkownik, wraz z wyświetlaną nazwą użytkownika lub awatara.

Jakie procedury dotyczące ochrony i przechowywania danych osobowych stosuje MQE?

 

Wdrożyliśmy procedury mające na celu zapobieganie nieuprawionemu dostępowi do danych osobowych lub ich niezgodnemu z prawem wykorzystaniu.

Wykorzystujemy stosowne systemy i procedury, aby chronić powierzane nam przez Użytkownika dane osobowe i zapewnić ich bezpieczeństwo. Wdrożyliśmy także procedury bezpieczeństwa oraz ograniczenia techniczne i fizyczne, które mają na celu zapobieżenie uzyskiwaniu dostępu do danych osobowych zawartych na naszych serwerach i ich wykorzystywaniu. Tylko uprawiony personel może uzyskać dostęp do informacji prywatnych wyłącznie na potrzeby wykonywanej pracy lub świadczonych usług.

Przechowujemy dane osobowe Użytkownika tak długo, jak uznamy to za konieczne, aby umożliwić korzystanie z naszych usług, świadczyć dla Użytkownika usługi (w tym prowadzić konto użytkownika, jeśli je założy), zachować zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, rozstrzygać wszelkie i podejmować inne działania, które są konieczne do prowadzenia przez nas działalności, w tym wykrywania oszustw lub innych nielegalnych działań i zapobiegania im. Wszystkie dane osobowe, które przechowujemy, podlegają niniejszej Polityce Prywatności.

Dla dodatkowej ochrony zdecydowanie zalecamy skonfigurowanie uwierzytelniania dwuetapowego dla konta na stronie internetowej: https://m-q.eu. Jest to dodatkowy krok uwierzytelniający, aby upewnić się, że każdy, kto wejdzie w posiadanie należnej Użytkownikowi nazwy użytkownika i hasła (np. poprzez phishing lub inżynierię społeczną), nie będzie mógł dostać się na konto Użytkownika. Uwierzytelnianie dwuetapowe możesz ustawić w sekcji „Bezpieczeństwo” w ustawieniach swojego konta.

Odpowiedzialność

 

MQE zobowiązuje się stosować opisane w niniejszym dokumencie zasady gwarantujące zachowanie poufności użytkownikom portalu https://m-q.eu/.

Dopuszcza się zaistnienie sytuacji, w której zmianie nieznacznie ulegnie zakres zbieranych danych lub sposób ich zabezpieczenia przy zachowaniu prywatności użytkowników.

Niniejszy dokument nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wysuwanych wobec MQ ENERGY sp. z o.o., o ile roszczenia te nie będą wynikały z obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa.