Kontakt

MQ Energy Sp. z o.o.
Ul. Browarowa 21
43-100 Tychy

tel.: +48 32 216 42 08

Krs 0000277100
NIP 205 000 08 36
REGON 240529861

Kapitał zakładowy 50 000zł, opłacony w całości

Prezes zarządu: Martin Mokwa

Mapa dojazdu